Vi Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Vi Liceum Ogólnokształcące

Adres Vi Liceum Ogólnokształcące

Warzywna 3
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 85271345300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Vi Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Warzywna 3. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 85271345300000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 261, z czego 179 stanowiły wychowanki, a 82 to wychowankowie. Powiat tarnów ma zarejestrowane 30 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 5213 uczniów w powiecie przypada 30 innych liceów (173,77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 124 53,20 % 89,00 %
język polski pisemny podstawowy 124 53,80 % 89,00 %
język polski ustny podstawowy 124 67,30 % 89,00 %
język angielski ustny podstawowy 124 65,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 124 65,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 53,20 % 12 (z 30) 12 (z 30) 12 (z 30) 164 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 53,80 % 11 (z 30) 11 (z 30) 11 (z 30) 197 (z 448)
język polski ustny podstawowy 67,30 % 21 (z 30) 21 (z 30) 21 (z 30) 223 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 65,10 % 16 (z 30) 16 (z 30) 16 (z 30) 161 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 65,40 % 15 (z 30) 15 (z 30) 15 (z 30) 164 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa