Przedszkole Publiczne Nr 21 W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 21 W Tarnowie

Adres Przedszkole Publiczne Nr 21 W Tarnowie

BURTNICZA 11
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 21 W Tarnowie

146560367
Regon 85043229900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 21 W Tarnowie mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem BURTNICZA 11. Numer tel. do przedszkola to 146560367. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 85043229900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 123, z czego 57 stanowiły dziewczynki, a 66 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,5. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa