Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Kopernika 10
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

146888658
Strona
Regon 00120209400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Kopernika 10. Numer telefonu do szkoły to 146888658. Nr fax: 146888658. Placówka szkolna działa na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem sp3.tarman.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00120209400000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce to 402, z czego 201 stanowiły dziewczynki, a 201 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 49 nauczycieli, z czego 44 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 8,8. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa