Szkoła Podstawowa Nr 14 W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 14 W Tarnowie

Patron Stefan Jaracz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 14 W Tarnowie

Krzyska 118
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-103
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 14 W Tarnowie

146251014
Regon 00120277000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 14 W Tarnowie mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Krzyska 118. Numer telefonu do szkoły to 146251014. Faks: 146250983. Jednostka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp14.edunet.tarnow.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00120277000000.

Szkoła Podstawowa Nr 14 W Tarnowie naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 420, z czego 204 to uczennice, a 216 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 35 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 7. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa