Szkoła Podstawowa W Wiśniowej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wiśniowej

Patron IM. I DYWIZJI T. KOŚCIUSZKI

Adres Szkoła Podstawowa W Wiśniowej

69
Miejscowość Wiśniowa
Kod pocztowy 39-124
Gmina Iwierzyce
Powiat ropczycko-sędziszowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wiśniowej

178642755
Regon 69071662300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wiśniowej znajduje się w miejscowości Wiśniowa pod adresem 69. Numer tel. do szkoły podstawowej to 178642755. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Iwierzyce, powiat ropczycko-sędziszowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 69071662300000.

Szkoła Podstawowa W Wiśniowej edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 44, z czego 24 to dziewczynki, a 20 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,3 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,44. Powiat ropczycko-sędziszowski ma zarejestrowane 49 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5860 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół podstawowych (119,59 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wiśniowa: 1
  • w gminie Iwierzyce: 8
  • powiat ropczycko-sędziszowski: 56
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa