Prywatne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Prywatne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych

Adres Prywatne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych

82
Miejscowość Wiśniowa
Kod pocztowy 32-412
Gmina Wiśniowa
Powiat myślenicki
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych

122735025
Regon 35656022300020
Organ prowadzący mgr GrażynaKasprzycka

Prywatne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Wiśniowa pod adresem 82. Telefon do liceum to 122735025. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Wiśniowa, powiat myślenicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 35656022300020. Jednostka rejestracyjna dla Prywatne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych to powiat ziemski.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat myślenicki ma zarejestrowane 16 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 1689 uczniów w powiecie przypada 16 innych placówek licealnych (105,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski ustny podstawowy 5 29,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 5 76,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 3 43,30 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 3 72,30 % -
język polski pisemny podstawowy 10 48,90 % 80,00 %
język polski ustny podstawowy 10 70,00 % 80,00 %
matematyka pisemny podstawowy 10 62,60 % 80,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 2 96,50 % -
język niemiecki ustny podstawowy 2 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski ustny podstawowy 29,30 % 1 (z 2) 1 (z 2) 11 (z 12) 431 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 76,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 12) 81 (z 440)
język rosyjski ustny podstawowy 43,30 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 5) 59 (z 77)
język rosyjski pisemny podstawowy 72,30 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 30 (z 77)
język polski pisemny podstawowy 48,90 % 1 (z 2) 1 (z 2) 8 (z 13) 292 (z 448)
język polski ustny podstawowy 70,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 13) 183 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 62,60 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 13) 98 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 96,50 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 12) 9 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 100,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 12) 2 (z 281)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa