Szkoła Podstawowa Nr 10


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 10

Patron Roman "Sybirak" Sanguszko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 10

Niedomicka 20
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-102
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 10

146266958
Regon 00120215400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 10 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Niedomicka 20. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 146266958. Numer fax: 146266958. Jednostka szkolna znajduje się na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00120215400000.

Szkoła Podstawowa Nr 10 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 109, z czego 49 stanowiły uczennice, a 60 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 1,5. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa