Szkoła Podstawowa Im. Batalionu "barbara" Ak W Pawęzowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Batalionu "Barbara" Ak W Pawęzowie

Patron Batalion "Barbara" AK

Adres Szkoła Podstawowa Im. Batalionu "Barbara" Ak W Pawęzowie

Pawęzów 66
Miejscowość Pawęzów
Kod pocztowy 33-103
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Batalionu "Barbara" Ak W Pawęzowie

146250118
Regon 00119007200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Batalionu "barbara" Ak W Pawęzowie mieści się w miejscowości Pawęzów pod adresem Pawęzów 66. Telefon do szkoły to 146250118. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.sppawezow.superszkolna.pl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119007200000.

Szkoła Podstawowa Im. Batalionu "barbara" Ak W Pawęzowie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 72, z czego 35 stanowiły uczennice, a 37 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,67. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Pawęzów: 1
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa