Szkoła Podstawowa Im. Orląt Lwowskich W Brzozówce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Orląt Lwowskich W Brzozówce

Patron Orlęta Lwowskie

Adres Szkoła Podstawowa Im. Orląt Lwowskich W Brzozówce

Tarnowska 36
Miejscowość Brzozówka
Kod pocztowy 33-140
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Orląt Lwowskich W Brzozówce

146784352
Strona
Regon 00119003700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Orląt Lwowskich W Brzozówce znajduje się w miejscowości Brzozówka pod adresem Tarnowska 36. Nr tel. do szkoły to 146784352. Faks: 146784352. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.spbrzozowka.com.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119003700000.

Szkoła Podstawowa Im. Orląt Lwowskich W Brzozówce uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 93, z czego 46 to uczennice, a 47 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,8. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzozówka: 1
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa