Przedszkole Publiczne Nr 15


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 15

Adres Przedszkole Publiczne Nr 15

Krzyska 108
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-103
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 15

146560495
Regon 85043315200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 15 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Krzyska 108. Nr tel. do przedszkola to 146560495. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy przedszkola znajdziemy pod adresem www.edunet.tarnow.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 85043315200000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 94, z czego 32 to dziewczynki, a 62 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa