Gminne Przedszkole W Lisiej Górze


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Lisiej Górze

Adres Gminne Przedszkole W Lisiej Górze

JARACZA 1
Miejscowość Lisia Góra
Kod pocztowy 33-140
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Lisiej Górze

146784710
Regon 85179930000000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole W Lisiej Górze mieści się w miejscowości Lisia Góra pod adresem JARACZA 1. Numer tel. do przedszkola to 146784710. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole.lisiagora.blizej.info. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85179930000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 128, z czego 68 to uczennice, a 60 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lisia Góra: 1
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa