Publiczna Szkola Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkola Podstawowa

Patron św. Hubert

Adres Publiczna Szkola Podstawowa

Gościmiec 130
Miejscowość Gościmiec
Kod pocztowy 66-542
Gmina Zwierzyn
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkola Podstawowa

957618779
Regon 21031457500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkola Podstawowa mieści się w miejscowości Gościmiec pod adresem Gościmiec 130. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 957618779. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Zwierzyn, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 21031457500000.

Publiczna Szkola Podstawowa uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 77, z czego 39 stanowiły dziewczynki, a 38 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1,29. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo lubuskie - 327. Na 3299 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (149,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,9 (60135 dzieci w wieku szkolnym na 327 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gościmiec: 1
  • w gminie Zwierzyn: 1
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Mapa

szkoła podstawowa