Szkoła Podstawowa Im. św. Jana Kantego W Odrowążu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Kantego W Odrowążu

Patron Jan Kanty

Adres Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Kantego W Odrowążu

41
Miejscowość Odrowąż
Kod pocztowy 34-408
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Kantego W Odrowążu

182758520
Regon 49065703900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. św. Jana Kantego W Odrowążu znajduje się w miejscowości Odrowąż pod adresem - 41. Nr tel. do szkoły to 182758520. Nr faksu: 182647405. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły można znaleźć pod adresem www.sp-odrowaz.cba.pl. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 49065703900000.

Szkoła Podstawowa Im. św. Jana Kantego W Odrowążu edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 146, z czego 60 to uczennice, a 86 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,2. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Odrowąż: 1
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa