Przedszkole Miejskie Nr 22


Informacje ogólne

Patron brak
Adres Żeromskiego 26
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-119
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 323312256
Fax 323312256
Strona
Regon 24179386700000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 125
Liczba uczennic 67
Liczba uczniów 58
Całkowita liczba nauczycieli 9
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 2

Przedszkole Miejskie Nr 22 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Żeromskiego 26. Numer tel. do przedszkola to 323312256. Nr faksu: 323312256. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.pm22.vel.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 24179386700000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 125, z czego 67 to dziewczynki, a 58 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,5. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa