Przedszkole Miejskie Nr 22


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 22

Patron brak

Adres Przedszkole Miejskie Nr 22

Żeromskiego 26
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-119
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 22

323312256
Regon 24179386700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 22 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Żeromskiego 26. Numer tel. do przedszkola to 323312256. Nr faksu: 323312256. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.pm22.vel.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 24179386700000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 125, z czego 67 to dziewczynki, a 58 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,5. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa