Szkoła Podstawowa Nr 7


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 7

Patron Adam Mickiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 7

Tarnogórska 59
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 7

322310714
Regon 00072163300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 7 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Tarnogórska 59. Telefon do szkoły to 322310714. Faks: 322310714. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp7gliwice.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072163300000.

Szkoła Podstawowa Nr 7 przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 530, z czego 273 stanowiły uczennice, a 257 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 45 nauczycieli, z czego 41 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 10,25. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa