Szkoła Podstawowa Nr 7


Informacje ogólne

Patron Adam Mickiewicz
Adres Tarnogórska 59
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322310714
Fax 322310714
Strona
Regon 00072163300000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 530
Liczba uczennic 273
Liczba uczniów 257
Całkowita liczba nauczycieli 45
Nauczyciele - pełen etat 41
Nauczyciele - pół etatu 4

Szkoła Podstawowa Nr 7 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Tarnogórska 59. Telefon do szkoły to 322310714. Faks: 322310714. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp7gliwice.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072163300000.

Szkoła Podstawowa Nr 7 przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 530, z czego 273 stanowiły uczennice, a 257 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 45 nauczycieli, z czego 41 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 10,25. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa