Przedszkole Miejskie Nr 16


Informacje ogólne

Adres Sportowa 17
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322310962
Regon 24178461500000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 100
Liczba uczennic 41
Liczba uczniów 59
Całkowita liczba nauczycieli 8
Nauczyciele - pełen etat 6
Nauczyciele - pół etatu 2

Przedszkole Miejskie Nr 16 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Sportowa 17. Telefon do przedszkola to 322310962. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 24178461500000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 100, z czego 41 stanowiły uczennice, a 59 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole