Szkoła Podstawowa Nr 14


Informacje ogólne

Patron Stefan Żeromski
Adres Jedności 35
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-119
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322370297
Fax 322370297
Strona
Regon 00072150900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 505
Liczba uczennic 268
Liczba uczniów 237
Całkowita liczba nauczycieli 51
Nauczyciele - pełen etat 39
Nauczyciele - pół etatu 12

Szkoła Podstawowa Nr 14 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Jedności 35. Numer tel. do szkoły podstawowej to 322370297. Nr faksu: 322370297. Szkoła podstawowa znajduje się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp.brojek.com. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00072150900000.

Szkoła Podstawowa Nr 14 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 505, z czego 268 stanowiły dziewczynki, a 237 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 51 nauczycieli, z czego 39 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,25. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa