Szkoła Podstawowa Nr 14


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 14

Patron Stefan Żeromski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 14

Jedności 35
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-119
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 14

322370297
Regon 00072150900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 14 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Jedności 35. Numer tel. do szkoły podstawowej to 322370297. Nr faksu: 322370297. Szkoła podstawowa znajduje się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp.brojek.com. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00072150900000.

Szkoła Podstawowa Nr 14 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 505, z czego 268 stanowiły dziewczynki, a 237 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 51 nauczycieli, z czego 39 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,25. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa