Szkoła Podstawowa Nr 18


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 18

Patron im. Jana Pawła II

Adres Szkoła Podstawowa Nr 18

Okrzei 16
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 18

322310242
Regon 00072154400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 18 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Okrzei 16. Numer tel. do szkoły to 322310242. Numer fax: 322310242. Jednostka szkolna znajduje się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp18.gliwice.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00072154400000.

Szkoła Podstawowa Nr 18 uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 489, z czego 238 to uczennice, a 251 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 43 nauczycieli, z czego 36 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,14. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa