Szkoła Podstawowa Nr 11


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 11

Patron im. Hugona Kołłątaja

Adres Szkoła Podstawowa Nr 11

Pocztowa 31
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 11

322319115
Regon 00072147800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 11 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Pocztowa 31. Nr tel. do szkoły podstawowej to 322319115. Fax: 322319115. Jednostka edukacyjna mieści się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp11gliwice.com. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072147800000.

Szkoła Podstawowa Nr 11 naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 165, z czego 88 stanowiły uczennice, a 77 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,27. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa