Szkoła Podstawowa Nr 11


Informacje ogólne

Patron im. Hugona Kołłątaja
Adres Pocztowa 31
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322319115
Fax 322319115
Strona
Regon 00072147800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 165
Liczba uczennic 88
Liczba uczniów 77
Całkowita liczba nauczycieli 25
Nauczyciele - pełen etat 14
Nauczyciele - pół etatu 11

Szkoła Podstawowa Nr 11 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Pocztowa 31. Nr tel. do szkoły podstawowej to 322319115. Fax: 322319115. Jednostka edukacyjna mieści się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp11gliwice.com. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072147800000.

Szkoła Podstawowa Nr 11 naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 165, z czego 88 stanowiły uczennice, a 77 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,27. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa