Szkoła Podstawowa Nr 23 Im.tadeusza Kościuszki


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 23 Im.tadeusza Kościuszki

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 23 Im.tadeusza Kościuszki

Pestalozziego 16
Miejscowość Zabrze
Kod pocztowy 41-804
Gmina miasto Zabrze
Powiat Zabrze
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00072728000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 23 Im.tadeusza Kościuszki znajduje się w miejscowości Zabrze pod adresem Pestalozziego 16. Numer telefonu do szkoły to 322761532. Nr fax: 322761532. Jednostka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Zabrze, powiat Zabrze , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072728000000.

Szkoła Podstawowa Nr 23 Im.tadeusza Kościuszki edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 184, z czego 93 stanowiły dziewczynki, a 91 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,56. Powiat zabrze ma zarejestrowane 40 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 8900 uczniów w powiecie przypada 40 innych szkół podstawowych (222,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zabrze: 63
  • w gminie Zabrze: 63
  • powiat Zabrze: 63
  • województwo śląskie: 2020

Mapa