Szkoła Podstawowa Nr 36


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 36

Adres Szkoła Podstawowa Nr 36

Robotnicza 6
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 36

322312563
Regon 00072129000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 36 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Robotnicza 6. Numer tel. do szkoły podstawowej to 322312563. Nr fax: 322312563. Instytucja edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem [email protected] Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00072129000000.

Szkoła Podstawowa Nr 36 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 358, z czego 185 stanowiły dziewczynki, a 173 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,33. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa