Szkoła Podstawowa Nr 36


Informacje ogólne

Adres Robotnicza 6
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322312563
Fax 322312563
Strona
Regon 00072129000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 358
Liczba uczennic 185
Liczba uczniów 173
Całkowita liczba nauczycieli 38
Nauczyciele - pełen etat 32
Nauczyciele - pół etatu 6

Szkoła Podstawowa Nr 36 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Robotnicza 6. Numer tel. do szkoły podstawowej to 322312563. Nr fax: 322312563. Instytucja edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem [email protected] Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00072129000000.

Szkoła Podstawowa Nr 36 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 358, z czego 185 stanowiły dziewczynki, a 173 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,33. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa