Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21

Reymonta 18 A
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-103
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21

322370928
Regon 00072156700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Reymonta 18 A. Numer telefonu do szkoły to 322370928. Numer faksu: 323371370. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.sp21.gliwice.pl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00072156700000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 533, z czego 270 to dziewczynki, a 263 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 64 nauczycieli, z czego 53 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,82. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa