Przedszkole Miejskie Nr 33


Informacje ogólne

Adres Wiślana 12
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-119
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 323312584
Fax 323312584
Regon 24178703900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 175
Liczba uczennic 74
Liczba uczniów 101
Całkowita liczba nauczycieli 12
Nauczyciele - pełen etat 9
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Miejskie Nr 33 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Wiślana 12. Telefon do przedszkola to 323312584. Numer faksu: 323312584. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 24178703900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 175, z czego 74 to dziewczynki, a 101 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole