Przedszkole Miejskie Nr 33


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 33

Adres Przedszkole Miejskie Nr 33

Wiślana 12
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-119
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 33

323312584
Regon 24178703900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 33 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Wiślana 12. Telefon do przedszkola to 323312584. Numer faksu: 323312584. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 24178703900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 175, z czego 74 to dziewczynki, a 101 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole