Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zabrzu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zabrzu

Patron Stanisław Wyspiański

Adres Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zabrzu

Pokoju 41
Miejscowość Zabrze
Kod pocztowy 41-800
Gmina miasto Zabrze
Powiat Zabrze
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00107304700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zabrzu mieści się w miejscowości Zabrze pod adresem Pokoju 41. Nr tel. do szkoły podstawowej to 322711974. Numer faksu: 322711974. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Zabrze, powiat Zabrze , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem sp7zabrze.republika.pl. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00107304700000.

Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zabrzu naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 488, z czego 239 stanowiły dziewczynki, a 249 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3,44. Powiat zabrze ma zarejestrowane 40 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 8900 uczniów w powiecie przypada 40 innych szkół podstawowych (222,5 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zabrze: 63
  • w gminie Zabrze: 63
  • powiat Zabrze: 63
  • województwo śląskie: 2020

Mapa