Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 3 W Cichem


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 3 W Cichem

Adres Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 3 W Cichem

611a
Miejscowość Ciche
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 3 W Cichem

182658102
Regon 12260053000000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 3 W Cichem mieści się w miejscowości Ciche pod adresem - 611a. Numer telefonu do przedszkola to 182658102. Nr faksu: 182658102. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 12260053000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 22, z czego 9 to uczennice, a 13 stanowili chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ciche: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa