Szkoła Podstawowa W Kobierzynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kobierzynie

Adres Szkoła Podstawowa W Kobierzynie

61 a
Miejscowość Kobierzyn
Kod pocztowy 33-140
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kobierzynie

146784607
Regon 00127831200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kobierzynie znajduje się w miejscowości Kobierzyn pod adresem 61 a. Nr tel. do szkoły to 146784607. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem spkobierzyn.szkolnastrona.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00127831200000.

Szkoła Podstawowa W Kobierzynie naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 40, z czego 16 to uczennice, a 24 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,6. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kobierzyn: 1
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa