Szkoła Podstawowa Im. Ojca świętego Jana Pawła Ii W łęgu Tarnowskim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Ojca Świętego Jana Pawła Ii W Łęgu Tarnowskim

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Ojca Świętego Jana Pawła Ii W Łęgu Tarnowskim

Witosa 140
Miejscowość Łęg Tarnowski
Kod pocztowy 33-131
Gmina Żabno
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Ojca Świętego Jana Pawła Ii W Łęgu Tarnowskim

146451180
Regon 85252641000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Ojca świętego Jana Pawła Ii W łęgu Tarnowskim znajduje się w miejscowości Łęg Tarnowski pod adresem Witosa 140. Numer tel. do szkoły to 146451180. Instytucja szkolna ma lokalizację na terenie gminy Żabno, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 85252641000000.

Szkoła Podstawowa Im. Ojca świętego Jana Pawła Ii W łęgu Tarnowskim naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 134, z czego 67 stanowiły uczennice, a 67 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,73. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łęg Tarnowski: 3
  • w gminie Żabno: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa