Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Ziemia Warmińska

Adres Szkoła Podstawowa

Kolejowa 7
Miejscowość Bisztynek
Kod pocztowy 11-230
Gmina Bisztynek
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

897188096
Strona
Regon 00026394600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Bisztynek pod adresem Kolejowa 7. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 897188096. Numer faksu: 897188096. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Bisztynek, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem spbisztynek.edupage.org. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00026394600000.

Szkoła Podstawowa edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 230, z czego 112 stanowiły uczennice, a 118 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 17 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 17. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 3785 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (180,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bisztynek: 3
  • w gminie Bisztynek: 6
  • powiat bartoszycki: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa