Gimnazjum Publiczne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Publiczne

Kolejowa 5
Miejscowość Bisztynek
Kod pocztowy 11-230
Gmina Bisztynek
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne

897189052
Strona
Regon 51089036400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne mieści się w miejscowości Bisztynek pod adresem Kolejowa 5. Nr tel. do gimnazjum to 897189052. Nr faksu: 897189053. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Bisztynek, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gimnazjumbisztynek.edupage.org. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51089036400000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 215, z czego 103 to gimnazjalistki, a 112 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 9. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1900 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół gimnazjalnych (158,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bisztynek: 3
  • w gminie Bisztynek: 6
  • powiat bartoszycki: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.53-0.55-2.53
20060.361.910.36
2007-1.930.28-1.93
2008-3.920.19-3.92
2009-5.252.86-5.25
2010-4.39-2.28-4.39
2011-3.49-3.15-3.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.89-1.46-2.89
2006-2.24-0.18-2.24
2007-1.86-0.93-1.86
2008-4.35-1.84-4.35
2009-3.150.01-3.15
2010-2.61-1.3-2.61
2011-1.83-2.24-1.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum