Publiczne Gimnazjum W Kiwitach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Kiwitach

Adres Publiczne Gimnazjum W Kiwitach

63A
Miejscowość Kiwity
Kod pocztowy 11-106
Gmina Kiwity
Powiat lidzbarski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 51089073700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Kiwitach mieści się w miejscowości Kiwity pod adresem 63A. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Kiwity, powiat lidzbarski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 51089073700000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 93, z czego 45 stanowiły uczennice, a 48 to uczniowie. Powiat lidzbarski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1371 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (124,64 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.65-0.75-6.65
2006-7.84-2.75-7.84
2007-1.92-3.47-1.92
2008-0.83-1.19-0.83
2009-3.29-2.44-3.29
20102.41-0.672.41
2011-1.67-3.34-1.67
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.44-1.08-8.44
2006-4.84-1.99-4.84
2007-1.13-2.39-1.13
20080.21-2.840.21
20093.37-1.953.37
20106.54-0.996.54
20110.22-2.070.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum