Szkoła Podstawowa W Kramarzewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kramarzewie

Adres Szkoła Podstawowa W Kramarzewie

Kramarzewo 1
Miejscowość Kramarzewo
Kod pocztowy 19-213
Gmina Radziłów
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kramarzewie

862736012
Regon 00112021000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kramarzewie znajduje się w miejscowości Kramarzewo pod adresem Kramarzewo 1. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 862736012. Numer faksu: 862737070. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Radziłów, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00112021000000.

Szkoła Podstawowa W Kramarzewie rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 41, z czego 12 stanowiły uczennice, a 29 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,25. Powiat grajewski ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 3357 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (129,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kramarzewo: 1
  • w gminie Radziłów: 5
  • powiat grajewski: 23
  • województwo podlaskie: 499

Mapa