Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Sokolicy


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Sokolicy

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Sokolicy

10
Miejscowość Sokolica
Kod pocztowy 11-200
Gmina Bartoszyce
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Sokolicy

897615156
Strona
Regon 00112495100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Sokolicy znajduje się w miejscowości Sokolica pod adresem 10. Telefon do szkoły podstawowej to 897615156. Numer faksu: 897615156. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Bartoszyce, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły można znaleźć pod adresem spsokolica.edupage.org. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00112495100000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Sokolicy rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 135, z czego 66 to dziewczynki, a 69 stanowili chłopcy. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 3785 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (180,24 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sokolica: 1
  • w gminie Bartoszyce: 10
  • powiat bartoszycki: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa