Przedszkole Samorządowe W Bisztynku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Bisztynku

Patron 0

Adres Przedszkole Samorządowe W Bisztynku

PLAC WOLNOŚCI 5
Miejscowość Bisztynek
Kod pocztowy 11-230
Gmina Bisztynek
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Bisztynku

897188158
Regon 51001806300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Bisztynku znajduje się w miejscowości Bisztynek pod adresem PLAC WOLNOŚCI 5. Nr tel. do przedszkola to 897188158. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Bisztynek, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 51001806300000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 100, z czego 57 stanowiły uczennice, a 43 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 782 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (60,15 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bisztynek: 3
  • w gminie Bisztynek: 6
  • powiat bartoszycki: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa