Szkoła Podstawowa W Galinach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Galinach

Adres Szkoła Podstawowa W Galinach

GALINY 69
Miejscowość Galiny
Kod pocztowy 11-214
Gmina Bartoszyce
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Galinach

897612224
Strona
Regon 00112490000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Galinach znajduje się w miejscowości Galiny pod adresem GALINY 69. Numer tel. do szkoły to 897612224. Numer faksu: 897612398. Jednostka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Bartoszyce, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem sp-galiny.gmina-bartoszyce.pl. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00112490000000.

Szkoła Podstawowa W Galinach edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 99, z czego 44 to dziewczynki, a 55 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 10. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 3785 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (180,24 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Galiny: 1
  • w gminie Bartoszyce: 10
  • powiat bartoszycki: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa