Szkoła Podstawowa W Kiwitach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kiwitach

Adres Szkoła Podstawowa W Kiwitach

63A
Miejscowość Kiwity
Kod pocztowy 11-106
Gmina Kiwity
Powiat lidzbarski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kiwitach

897660979
Strona
Regon 00059432400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kiwitach mieści się w miejscowości Kiwity pod adresem 63A. Nr tel. do szkoły to 897660979. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Kiwity, powiat lidzbarski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spkiwity.edupage.org. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00059432400000.

Szkoła Podstawowa W Kiwitach edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 117, z czego 59 stanowiły dziewczynki, a 58 to chłopcy. Powiat lidzbarski ma zarejestrowane 17 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 2583 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół podstawowych (151,94 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Mapa