Filia W żegotach


Najważniejsze informacje - Filia W Żegotach

Adres Filia W Żegotach

63A
Miejscowość Kiwity
Kod pocztowy 11-106
Gmina Kiwity
Powiat lidzbarski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Filia W Żegotach

897660825
Regon 00059432400034
Organ prowadzący Gmina

Filia W żegotach mieści się w miejscowości Kiwity pod adresem 63A. Numer telefonu do szkoły to 897660825. Placówka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Kiwity, powiat lidzbarski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00059432400034.

Filia W żegotach edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 43, z czego 22 to dziewczynki, a 21 to chłopcy. Powiat lidzbarski ma zarejestrowane 17 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 2583 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół podstawowych (151,94 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Mapa