Szkoła Podstawowa W Grzędzie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Grzędzie

Patron im.Polskiego Towarzystwa Leśnego

Adres Szkoła Podstawowa W Grzędzie

31A
Miejscowość Grzęda
Kod pocztowy 11-230
Gmina Bisztynek
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Grzędzie

897186012
Strona
Regon 00112462600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Grzędzie znajduje się w miejscowości Grzęda pod adresem 31A. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 897186012. Numer faksu: 897186012. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Bisztynek, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spgrzeda.szkolnastrona.pl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00112462600000.

Szkoła Podstawowa W Grzędzie naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 66, z czego 34 stanowiły uczennice, a 32 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,4. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 3785 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (180,24 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Grzęda: 1
  • w gminie Bisztynek: 6
  • powiat bartoszycki: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa