Szkoła Podstawowa We Franknowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa We Franknowie

Patron nie dotyczy

Adres Szkoła Podstawowa We Franknowie

20
Miejscowość Franknowo
Kod pocztowy 11-320
Gmina Jeziorany
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa We Franknowie

897181606
Strona
Regon 51138063600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa We Franknowie mieści się w miejscowości Franknowo pod adresem 20. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 897181606. Numer faksu: 897182642. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Jeziorany, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem spfranknowo.republika.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 51138063600000.

Szkoła Podstawowa We Franknowie przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 64, z czego 32 stanowiły uczennice, a 32 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 57 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6496 uczniów w powiecie przypada 57 innych szkół podstawowych (113,96 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Franknowo: 1
  • w gminie Jeziorany: 4
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa