Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lutrach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lutrach

Adres Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lutrach

Lutry 9
Miejscowość Lutry
Kod pocztowy 11-311
Gmina Kolno
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lutrach

897162123
Regon 28142473600000
Organ prowadzący CENTRUM Kulturalno - Oświatowe w Lutrach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lutrach mieści się w miejscowości Lutry pod adresem Lutry 9. Numer tel. do szkoły to 897162123. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Kolno, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 28142473600000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lutrach to gmina.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Lutrach naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat olsztyński ma zarejestrowane 57 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6496 uczniów w powiecie przypada 57 innych szkół podstawowych (113,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Mapa