Samorządowe Przedszkole W Michałowie


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Michałowie

Patron 0

Adres Samorządowe Przedszkole W Michałowie

0 87 b
Miejscowość Michałów
Kod pocztowy 28-411
Gmina Michałów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Michałowie

413565003
Strona
Regon 29001354900000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Michałowie znajduje się w miejscowości Michałów pod adresem 87 b. Nr tel. do przedszkola to 413565003. Fax: 413565003. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Michałów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.zpomichalow.edu.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 29001354900000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 50, z czego 22 stanowiły dziewczynki, a 28 to chłopcy. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Mapa

przedszkole