Przedszkole Nr 3


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 3

Adres Przedszkole Nr 3

Hugona Kołłątaja 8
Miejscowość Pińczów
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 3

413572565
Regon 29001452000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 3 mieści się w miejscowości Pińczów pod adresem Hugona Kołłątaja 8. Numer telefonu do przedszkola to 413572565. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29001452000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 143, z czego 61 to uczennice, a 82 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pińczów: 8
  • w gminie Pińczów: 16
  • powiat pińczowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa

przedszkole