Punkt Przedszkolny W Lubczy


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Lubczy

Adres Punkt Przedszkolny W Lubczy

51
Miejscowość Lubcza
Kod pocztowy 33-162
Gmina Ryglice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Lubczy

146543693
Regon 12051590310000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Lubczy mieści się w miejscowości Lubcza pod adresem 51. Telefon do przedszkola to 146543693. Fax: 146543693. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Ryglice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 12051590310000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 20, z czego 7 to uczennice, a 13 to uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa