Samorządowe Przedszkole


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole

Patron 0

Adres Samorządowe Przedszkole

0 155
Miejscowość Węchadłów
Kod pocztowy 28-411
Gmina Michałów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole

413566133
Regon 29001357800000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole mieści się w miejscowości Węchadłów pod adresem 155. Telefon do przedszkola to 413566133. Fax: 413566133. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Michałów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29001357800000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 15, z czego 7 stanowiły dziewczynki, a 8 to chłopcy. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Mapa