Szkoła Podstawowa W Młodzawach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Młodzawach

Adres Szkoła Podstawowa W Młodzawach

14a
Miejscowość Młodzawy Duże
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Młodzawach

413579212
Regon 26063421700000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość

Szkoła Podstawowa W Młodzawach znajduje się w miejscowości Młodzawy Duże pod adresem 14a. Nr tel. do szkoły podstawowej to 413579212. Numer faksu: 413579212. Instytucja szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www.spmlodzawy.nawww.eu. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 26063421700000. Instytucja rejestrująca] dla Szkoła Podstawowa W Młodzawach to gmina.

Szkoła Podstawowa W Młodzawach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 47, z czego 25 stanowiły uczennice, a 22 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,43. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 2173 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (98,77 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Młodzawy Duże: 2
  • w gminie Pińczów: 16
  • powiat pińczowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa