Przedszkole W świerczynie


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Świerczynie

Patron 0

Adres Przedszkole W Świerczynie

Świerczyna 43A
Miejscowość Świerczyna
Kod pocztowy 64-113
Gmina Osieczna
Powiat leszczyński
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Świerczynie

655350118
Regon 30053555900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W świerczynie znajduje się w miejscowości Świerczyna pod adresem Świerczyna 43A. Numer telefonu do przedszkola to 655350118. Faks: 655350118. Przedszkole mieści się na terenie gminy Osieczna, powiat leszczyński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem pspswierczyna.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 30053555900000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 50, z czego 20 to uczennice, a 30 stanowili chłopcy. Powiat leszczyński ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1776 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (136,62 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Mapa