Przedszkole W Młodzawach


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Młodzawach

Adres Przedszkole W Młodzawach

14a
Miejscowość Młodzawy Duże
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Młodzawach

413579212
Strona
Regon 26063429800000
Organ prowadzący Stowarzyzenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość

Przedszkole W Młodzawach znajduje się w miejscowości Młodzawy Duże pod adresem 14a. Numer tel. do przedszkola to 413579212. Numer fax: 413579212. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.spmlodzawy.nawww.eu. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 26063429800000. Instytucja rejestracyjna dla Przedszkole W Młodzawach to gmina.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 25, z czego 13 stanowiły dziewczynki, a 12 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,5. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Młodzawy Duże: 2
  • w gminie Pińczów: 16
  • powiat pińczowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa