Przedszkole W W Kozubowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole W W Kozubowie

Adres Przedszkole W W Kozubowie

54a
Miejscowość Kozubów
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W W Kozubowie

413570254
Regon 29001455000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W W Kozubowie mieści się w miejscowości Kozubów pod adresem - 54a. Nr tel. do przedszkola to 413570254. Fax: 413570235. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 29001455000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 24, z czego 13 to uczennice, a 11 to chłopcy. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Mapa