Gimnazjum W Michałowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Michałowie

Patron 0

Adres Gimnazjum W Michałowie

0 87 b
Miejscowość Michałów
Kod pocztowy 28-411
Gmina Michałów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Michałowie

413565003
Regon 29109513000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Michałowie znajduje się w miejscowości Michałów pod adresem 87 b. Telefon do szkoły to 413565003. Nr faksu: 413565003. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Michałów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zpomichalow.edu.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 29109513000000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 67, z czego 32 stanowiły dziewczynki, a 35 stanowili chłopcy. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 1306 uczniów w powiecie przypada 11 innych placówek gimnazjalnych (118,73 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.31-4.7-0.12
2006-5.13-6.65-6.46
2007-2.59-5.82-1.15
2008-7.23-3.62-4.83
20093.25-4.380.53
20101.12-4.56-0.79
2011-1.77-2.9-1.43
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.46-5.5-2.81
2006-8.84-6.29-8.25
2007-0.51-5.1-0.14
2008-6-4.59-6.33
2009-0.54-4.53-4.01
20103.29-3.930.45
20110.12-3.35-0.88

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa