Publiczne Przedszkole W Sędowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Sędowicach

Adres Publiczne Przedszkole W Sędowicach

Sędowice 79
Miejscowość Sędowice
Kod pocztowy 28-411
Gmina Michałów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Sędowicach

413565035
Regon 29244375100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Sędowicach mieści się w miejscowości Sędowice pod adresem Sędowice 79. Numer tel. do przedszkola to 413565035. Nr fax: 413565035. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Michałów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 29244375100000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 32, z czego 16 stanowiły dziewczynki, a 16 to uczniowie. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Mapa

przedszkole