Przedszkole Nr1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr1

Adres Przedszkole Nr1

szkolna 1
Miejscowość Pińczów
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr1

413572626
Regon 29001450800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr1 znajduje się w miejscowości Pińczów pod adresem szkolna 1. Nr tel. do przedszkola to 413572626. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29001450800000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 136, z czego 69 stanowiły dziewczynki, a 67 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,33. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Pińczów: 8
  • w gminie Pińczów: 16
  • powiat pińczowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa